Dự Án

Vinhomes Thang Long

Vinhomes Thăng Long

Vị trí: Nam An Khánh, Hoài Đức
Diện tích: 24,2ha
Giá bán: 12-30 tỷ