Dự Án

Shophouse Nguyen Cao Luyen Phoi Canh 2 Shophouse

Shophouse Nguyễn Cao Luyện – Vạn Hạnh

Vị Trí: Việt Hưng- Long Biên
Diện tích : Từ 108-190m2 Giá bán: Cập nhật