Dự Án

TNR Stars Thang City Bac Giang Phoi Canh Du An

TNR Stars Thắng City

Vị trí: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Diện tích: 25ha
TNR Stars Lam Son Phoi Canh

TNR Stars Lam Sơn Thanh Hóa

Vị trí: Lam Sơn, Thanh Hóa
Giá bán: Cập nhật