Dự Án

Biệt thự Casa Del Rio

Biệt thự Casa Del Rio

Vị trí: Trung Minh, Hòa Bình
Loại: Biệt thự đơn lập, song lập
Giá bán: 6-9 tỷ