Dự Án

Vlasta Sam Son Phoi Canh

Vlasta Sầm Sơn

Vị Trí: h. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
Diện tích: 30ha
Giá bán: Cập nhật