Dự Án

Dragon Castle Hạ Long

Dragon Castle Hạ long

Vị trí: Bãi Cháy, Hạ Long
Loại: Chung cư, thương mại
Giá bán: 2 tỷ/căn