Dự Án

Vega City Nha Trang 2

Biệt thự Vega City Nha Trang

Vị trí: Bãi Tiên - Nha Trang
Sản phẩm: Biệt thự, Shophouse, Căn hộ khách sạn