Dự Án

Thang Mây Village Ba Vì

Thang Mây Village

Vị trí: Bản Xôi, Ba Vì
Loại: Biệt thự
Giá bán: 6-14 tỷ