Dự Án

The Grand Ha Noi Masterise Hang Bai

The Grand Masterise Hàng Bài Hà Nội

Quận/huyện: Hoàn Kiếm.
Diện tích: 40-1500m2.
Giá bán: 30.000$/m2