Dự Án

Hamubay Phan Thiết

Hamubay Phan Thiết Bình Thuận

Vị trí: Phan Thiết
Diện tích: 90-150 m2
Giá bán: từ 35 tr/m2.