Dự Án

Indochina Riverside Complex Tong Quan Du An

Indochina Riverside Complex

Vị trí: Điện Bàn, Quảng Nam
Diện tích: từ 85m2
Giá bán: 17 triệu/m2.