Dự Án

Rosa Luxury Villas

Rosa Luxury Villas

Vị trí: Điện Bàn, Quảng Nam
Loại: Biệt thự, nhà vườn
Giá bán: 2-3 tỷ/lô