Dự Án

Dragon Ocean Do Son Hai Phong

Dragon Ocean Đồ Sơn

Vị trí: Đồ Sơn, Hải Phòng
Sản phẩm: Biệt thự, Shophouse,
Giá bán: 9-14 tỷ/căn