Dự Án

Hado Charm Vllias Phoi Canh

Hà Đô Charm Villas An Khánh

Vị Trí: Hoài Đức, Hà Nội
Diện tích: 30ha