Dự Án

Vinhomes Wonder Park Dan Phuong Phoi Canh

Vinhomes Wonder Park Đan Phượng

Vị trí: Đan Phượng, Hà Nội
Diện tích: 133ha