Dự Án

Fiesta Cam Ranh

Fiesta Cam Ranh

Vị trí: Bãi Dài, Khánh Hòa
Loại: Đất nền
Giá bán: 22-30 triệu/m2