Dự Án

Mic Tower Plaza

Mic Tower Plaza

Vị trí: Tố Hữu, Hà Nội
Loại: Căn hộ cao cấp
Giá bán: