Dự Án

Mhdi Cam Ranh

MHDI Cam Ranh

Vị trí: Bắc bán đảo Cam Ranh
Sản phẩm: Biệt thự, liền kề