Dự Án

Khu Nha O Lien Ke Kien Thanh Gia Lam

Khu Nhà Ở Liền Kề Kiên Thành – Gia Lâm

Quận/Huyện: Kiên Thành - Gia Lâm
Diện tích: 94-160m2
Giá bán: cập nhật