Dự Án

T&T DC Complex

T&T DC Complex

Vị trí: Hoàng Mai, Hà Nội
Loại: Shophouse, căn hộ
Giá bán: 32-40 triệu/m2