Dự Án

Vien Nam Resort Hòa Bình

Viên Nam Resort Hoà Bình

Vị trí: Kỳ Sơn, Hòa Bình
Loại: Biệt thự
Giá bán: 7-9 tỷ/căn